Käyttöehdot

1. Yleiset ehdot

1.1 Nämä käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä ”sopimus”) määrittelevät SMI Group OÜ:n, yritysrekisterinumero 12517949, Viru väljak 2, Tallinna 10111, Viro, (jäljempänä ”Aufort”) sekä yksityis- tai oikeushenkilön (jäljempänä ”asiakas”), joka käyttää Aufortin tarjoamia palveluita (jäljempänä ”palvelut”), yleiset oikeudet ja velvollisuudet.

1.2. Tässä sopimuksessa määrätään ehdot sille, kuinka asiakas tekee sopimuksen Aufortin kanssa ja kuinka asiakas voi käyttää Aufortin verkkoalustaa (jäljempänä ”alusta”), johon pääsee verkkosivuston kautta osoitteessa https://aufort.gold.

1.3. Asiakas voi käyttää rajoitettuja palveluita vieraana (jäljempänä ”vieras”) tai rekisteröidä tilin (jäljempänä ”tili”) käyttääkseen Aufortin tarjoamia kaikkia palveluita. Sopimuksen hyväksyminen on olennainen osa asiakkaaksi tulemista.

1.4. Tekemällä tilauksen vieraana tai avaamalla tilin alustan käyttöä varten asiakas vahvistaa, että hän hyväksyy tämän sopimuksen ja että asiakas asuu maassa, jossa alusta on käytettävissä. Aufortin palvelut ovat saatavilla vain maissa, jotka on lueteltu tilin rekisteröintilomakkeessa.

1.5. Asiakkaan asuinmaasta riippuen asiakas ei välttämättä pysty käyttämään kaikkia alustan toimintoja. Asiakkaan vastuulla on noudattaa sääntöjä ja lakeja asiakkaan asuinmaassa ja/tai maassa, josta asiakas käyttää alustaa.

1.6. Muita tärkeitä määritelmiä
1.6.1. ”Fiat-valuutta” tarkoittaa keskuspankin liikkeeseen laskemaa valuuttaa, jonka kyseisen maan hallitus on vahvistanut jonkin maan viralliseksi valuutaksi, esimerkiksi euroa (EUR).
1.6.2. ”Jalometallit” tarkoittaa sijoituskultaa ja -hopeaa, joiden puhtaus/pitoisuus on 999,9.
1.6.3. ”Markkinahinta” tarkoittaa jalometallien maailmanmarkkinahintaa.
1.6.4. ”Kulta” tarkoittaa fyysistä sijoituskultaharkkoa tai -kolikkoa, jonka on valmistanut LBMA:n (London Bullion Market Association) sertifioima ja/tai hyväksymä jalostamo.
1.6.5. ”Hopea” tarkoittaa fyysistä sijoitushopeaharkkoa tai -kolikkoa, jonka on valmistanut LBMA:n (London Bullion Market Association) sertifioima ja/tai hyväksymä jalostamo.
1.6.6. ”Lahjat” tarkoittavat fyysistä kultaa tai hopeaa erityisessä lahjapakkauksessa.
1.6.7. ”Jalostamokumppanit” tarkoittaa kaikkia sertifioituja sopimuskumppaneita, jotka tarjoavat Aufortille jalometallien osto-, myynti- ja suojattuja varastointipalveluita.
1.6.8. ”AufortGold” tarkoittaa fyysistä sijoituskultaa, jota asiakkaalla on tilillään. Asiakas omistaa AufortGoldin, jota Aufort säilyttää yhteistyössä Aufortin jalostamokumppanin kanssa asiakkaan puolesta. Jalometalleja varastoidaan 1 grammasta 1 kilogrammaan harkkoina sekä kolikoina korkean turvallisuustason holveissa Tallinnassa ja/tai Wienissä. Asiakas voi nostaa AufortGoldin milloin tahansa suosimanaan jalometallina – saatavilla oleva valikoima on ilmoitettu alustan Nosto-osiossa. Asiakas voi myös myydä takaisin AufortGoldin osittain tai kokonaan nykyisellä markkinahinnalla.
1.6.9. ”Omaisuus” tarkoittaa AufortGoldia, jota asiakkaalla on tilillään.
1.6.10. ”Tuotteet” tarkoittaa kaikkia tuotteita, jotka ovat saatavilla alustalla – AufortGold, kulta, hopea, lahjat.
1.6.11. ”Maksut” tarkoittavat palvelumaksua, tuotantomaksua, kullan nostomaksua, varastointimaksua, toimitusmaksua, toimitusvakuutusmaksua ja muita mahdollisia markkinahintaan lisättäviä maksuja.
1.6.12. ”Tapahtumat” tarkoittavat osto-, myynti- tai nostotapahtumia, joita asiakas voi tehdä.
1.6.13. ”Henkilötiedot” tarkoittaa asiakkaan henkilöllisyyteen liittyviä tietoja, kuten asiakkaan etunimi, sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa, ikä, sukupuoli, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valokuva ja vahvistustiedot (kuten hyödykelasku).
1.6.14. ”Tili” tarkoittaa alustalla olevaa rekisteröityneen asiakkaan hallintapaneelia, josta asiakas näkee yleiskatsauksen omaisuudestaan, aktiivisista tapahtumistaan, tilaushistoriastaan, sekä henkilötiedoistaan ja voi aktivoida lisäsuojauksen, eli kaksivaiheisen tunnistautumisen (2FA). Asiakas voi ostaa, myydä ja nostaa omaisuutta vain kirjautuneena tilille.
1.6.15. ”Turvallisuusriski” tarkoittaa mitä tahansa mahdollista petosta tai mitä tahansa muuta asiakkaaseen tai Aufortiin vaikuttavaa turvallisuustapahtumaa.
1.6.16. ”Hinnoittelu” tarkoittaa tämänhetkistä luetteloa erilaisista palveluiden käytöstä perittävistä maksuista.
1.6.17. ”Tietosuojakäytäntö” tarkoittaa henkilötietoja, jotka asiakas on antanut Aufortille.

1.7. Aufortilla on oikeus tehdä tämän sopimuksen ehtoihin muutoksia ja päivityksiä, jotka saattavat johtua tekniikan, lainsäädännön, hallinto- tai liiketoimintakäytäntöjen tai palvelujen tarjoamisen kustannusrakenteen muutoksista. Tällaisista muutoksista ja päivityksistä ilmoitetaan asiakkaalle alustan kautta tai sähköpostitse viimeistään 14 päivää ennen niiden voimaantuloa. Jatkamalla alustan käyttöä muutosten ja päivitysten voimaantulon jälkeen asiakas hyväksyy kaikki muutokset ja päivitykset tähän sopimukseen. Jos asiakas ei hyväksy muutoksia, asiakas voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla Aufortille halukkuudestaan sulkea tili. Tilin sulkeminen ja Aufortin tietojen säilytyskäytäntö on kuvattu alla Tietosuojakäytännössä.

1.8. Niin kauan kuin asiakas hyväksyy tämän sopimuksen ja noudattaa sitä, Aufort antaa asiakkaalle henkilökohtaiset, ei-yksinomaiset, ei-siirrettävät, ei-alilisensoitavat ja rajoitetut oikeudet päästä alustalle ja käyttää sitä.

1.9. Tähän sopimukseen sovelletaan Viron tasavallan lakeja ja sitä tulkitaan niiden mukaan ottamatta huomioon sen lainvalintamääräyksiä. Tästä sopimuksesta johtuvassa tai siihen liittyvässä erimielisyydessä asiakas hyväksyy, että kaikki riidat, vaateet ja menettelyt ratkaistaan ensisijaisesti Tallinnan käräjäoikeudessa Virossa.

1.10. Aufort suosittelee tämän sopimuksen lukemista huolellisesti ennen alustan ja palvelujen käyttöä. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, ei ole suositeltavaa rekisteröityä Aufortin asiakkaaksi käyttääksesi palveluita.2. Asiakkaaksi tuleminen

2.1. Käyttääkseen kaikkia Aufortin tarjoamia palveluita asiakkaan on rekisteröitävä tili alustalle. Kaikkien asiakkaan toimittamien tietojen on oltava oikeita, tarkkoja ja täydellisiä. Jos epäillään, että annetut tiedot ovat vääriä, epätarkkoja tai epätäydellisiä, Aufortilla on oikeus hylätä hakemus ja rajoittaa asiakkaan pääsyä alustalle. Aufortilla on myös oikeus rajoittaa, sulkea tai jäädyttää asiakkaan tili.

2.2. Asiakas hyväksyy ja vahvistaa, että hän käyttää alustaa vain itseään varten, ei minkään kolmannen osapuolen puolesta, ellei asiakas ole saanut etukäteen kirjallista lupaa Aufortilta. Asiakas on täysin vastuussa kaikesta asiakkaan tilillä tapahtuvasta toiminnasta.

2.3. Tilin rekisteröintiä varten asiakkaan on annettava etunimi, sukunimi, asuinmaa sekä sähköpostiosoite ja luotava turvallinen salasana (vähintään 6 merkkiä pitkä ja sisältää vähintään yhden ison kirjaimen, yhden pienen kirjaimen ja yhden numeron).

2.4. Asiakas voi ostaa kultaa, hopeaa ja lahjoja vieraana yhteensä enintään 10 000 eurolla (kymmenellä tuhannella eurolla) viimeisen 365 päivän aikana. Omaisuutta voi ostaa ja myydä vain rekisteröidyn tilin kautta. Kaikissa yli 10 000 euron tilausmäärän viimeisen 365 päivän aikana ylittävissä tilauksissa asiakkaan on suoritettava tietyt varmistustoimenpiteet, kuten rahanpesun, terrorismin rahoituksen, petosten tai minkä tahansa muun talousrikoksen havaitseminen, ja sallittava Aufortin pitää kirjaa tällaisista tiedoista. Aufortin pyytämät tiedot voivat sisältää tiettyjä henkilötietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, asiakkaan etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, henkilötunnus, tiedot asiakkaan pankkitilistä. Antaessaan Aufortille nämä tai mitä tahansa muita mahdollisesti vaadittavia tietoja asiakas vahvistaa, että tiedot ovat totta, tarkkoja ja oikeita, ja asiakas sitoutuu pitämään Aufortin ajan tasalla, jos jokin tiedoista muuttuu. Kaikkia henkilötietoja käsitellään kohdan 9 (Tietosuoja) mukaisesti.

2.5. Mikäli asiakas haluaa käyttää tiliä oikeushenkilönä, asiakas voi lisätä yrityksen tiedot asiakkaan tiliasetuksiin. Tehdessään tilauksen oikeushenkilönä asiakas vahvistaa, että asiakas on asianmukaisesti valtuutettu ja että hänellä on oikeuskelpoisuus toteuttaa tämä sopimus kyseisen oikeushenkilön puolesta ja että tämä sopimus on oikeudellisesti sitova kyseisen oikeushenkilön kohdalla. Aufortin pyytämiin tietoihin voi sisältyä tiettyjä henkilötietoja, jotka on määritelty kohdassa 1.6.13. ja jotka voivat koskea asiakasta, laillisia edustajia, tosiasiallisia edunsaajia ja/tai yhtiön hallituksen jäseniä. Aufort käsittelee näitä tietoja kohdan 9 (Tietosuoja) mukaisesti.

2.6. Jos tämän kohdan 2 sallimissa rajoissa tai Aufortin muutoin kirjallisesti sallimalla tavalla asiakas voi myöntää kolmannelle osapuolelle luvan päästä tilille tai liittyä tiliin joko kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun tai tilin kautta, asiakas tiedostaa, että kolmannen osapuolen lupa suorittaa tiettyjä toimia asiakkaan puolesta ei vapauta asiakasta mistään tämän sopimuksen mukaisista asiakkaan velvollisuuksista. Asiakas on täysin vastuussa kaikista tilille pääsyn saavan kolmannen osapuolen toimista tai laiminlyönneistä, ja kaikki tällaisen kolmannen osapuolen toimet katsotaan asiakkaan valtuuttamiksi toimenpiteiksi. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että asiakas ei pidä Aufortia vastuullisena ja vapauttaa Aufortin kaikista vastuista, jotka liittyvät tilille pääsyn omaavan kolmannen osapuolen toimiin tai laiminlyönteihin tai ovat niistä johtuvia.3. Tilin käyttö

3.1. Onnistuneen rekisteröintiprosessin jälkeen asiakas saa sähköpostiin vahvistuslinkin. Klikattuaan linkkiä asiakas on velvollinen hyväksymään sopimuksen aloittaakseen Aufortin tarjoaman alustan ja palvelujen käytön.

3.2. Asiakas vahvistaa, että sopimuksen hyväksymisen myötä asiakkaan sähköpostiosoite lisätään Aufortin uutiskirjelistalle. Aufort lähettää asiakkaalle säännöllisesti uutiskirjeitä ja kampanjoita.

3.3. Ollessaan kirjautuneena tilille asiakas voi käyttää kaikkia Aufortin tarjoamia palveluita. Asiakas voi myös nähdä tilaushistorian, muuttaa ja lisätä henkilökohtaisia tietoja sekä aktivoida kaksivaiheisen todennuksen (2FA).

3.4. Aufort suosittelee vahvasti kaksivaiheisen todennuksen (2FA) aktivoimista ennen tuotteiden, erityisesti omaisuuden, ostamista. Asiakas on vastuussa alustalle pääsyyn käytettävän elektronisen laitteen pitämisestä turvassa sekä sen riittävän turvallisuuden ja hallinnan ylläpitämisestä. Tähän sisältyy kaikkien kohtuullisten toimien toteuttaminen tällaisen elektronisen laitteen katoamisen, varkauden tai väärinkäytön välttämiseksi ja sen varmistaminen, että kyseinen elektroninen laite on sekä salattu että suojattu salasanalla. Henkilökohtaisten elektronisten laitteiden tai tietoturvatietojen katoaminen tai vaarantuminen voi johtaa siihen, että kolmannet osapuolet pääsevät luvattomasti asiakkaan tilille ja asiakkaan tilillä olevia varoja katoaa tai varastetaan, sekä mahdollisia tiliin liittyviä tilejä, mukaan lukien linkitetyt maksutilit, saatetaan väärinkäyttää.

Osto- ja myyntitapahtumat

3.5. Asiakas voi ostaa tuotteita alustan kautta. Jokaiseen tuotteiden ostoon tai myyntiin sovelletaan kyseisen tapahtuman markkinahintaa sekä kohdassa 7 (Palkkiot) määriteltyjä Aufortin palkkioita. Koska Aufort käyttää kolmannen osapuolen palvelua markkinahinnan ilmoittamiseen, Aufort ei ole vastuussa siitä, että markkinahinta on aina oikea. Asiakas sitoutuu hyväksymään annetun markkinahinnan ja Aufortin palkkiot, kun asiakas tekee tilauksen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Aufort ei välttämättä aina takaa markkinahinnan saatavuutta.

3.6. Asiakas vahvistaa, että hän on tietoinen jalometallien ostoon, hallussapitoon ja myyntiin liittyvistä mahdollisten tappioiden riskistä. Kuten minkä tahansa muun omaisuuden kohdalla, jalometallien arvo voi nousta tai laskea Fiat-valuutassa, ja riski sille, että asiakas menettää rahaa ostaessaan, myydessään tai pitäessään hallussaan jalometalleja, voi olla huomattava.

3.7. Tapahtumat voivat tapahtua joko välittömänä tai viivästyneenä maksuna tapahtumatyypistä ja maksutavasta riippuen.

3.8. Asiakas voi tehdä osto- ja myyntitilauksia kaikista tuotteista, jotka ovat tällä hetkellä saatavilla alustalla. Kun asiakas on tehnyt tilauksen, sitä ei voi enää peruuttaa ja se on maksettava välittömästi. Viron lainsäädännön mukaisesti Aufortin myymiin tuotteisiin ei sovelleta 14 päivän palautusoikeutta velvoiteoikeuslain 53 § 4 momentin 1 kohdan mukaisesti, jonka mukaan 14 päivän palautusoikeus palautus ei koske rahoituspalvelujen tarjoamista koskevia sopimuksia tarjoajasta riippumatta, mukaan lukien arvopaperimarkkinalain 2 § tarkoittamat valuutta- tai arvopapereihin liittyvät palvelusopimukset.

3.9. Kun asiakas on lähettänyt tilauksen, se pysyy odotustilassa, kunnes Aufort hyväksyy ja vahvistaa sen. Kaikki kaupat tehdään asiakkaan ja Aufortin välillä, mikä tarkoittaa, että Aufort toimii vastapuolena jokaisessa kaupassa. Tilauksen tekemisen ja varojen tilille saapumisen tai fyysisen kullan tai hopean toimitusosoitteeseen saapumisen välinen aika riippuu maksutavasta ja toimitusmaasta.

3.10. Tilauksen voidaan suorittaa välittömästi tai viiveellä tapahtumatyypistä ja maksutavasta riippuen. Välittömät tapahtumat toteutetaan viipymättä, jos Aufort on vastaanottanut maksun (ostotapahtuma) tai Aufort on suorittanut maksun (myyntitapahtuma) tai jos Aufortilla on pääsy jalostuskumppaneidensa tileille tai niin kauan kuin Aufortilla on riittävästi kultaa taseessaan asiakkaan tilauksen täyttämiseksi ja jos Aufortilla on pääsy pankkitileilleen. Viivästyneet tapahtumat voivat tapahtua 1–2 kertaa normaaleina työpäivinä ja aukioloaikoina.

3.11. Kun Aufort on vahvistanut tapahtuman, asiakas saa siitä automaattisen vahvistuksen sähköpostitse. Asiakas näkee myös tapahtuman tilan tilaushistoriasta.

3.12. Aufort voi kieltäytyä suorittamasta tapahtumia useiden eri olosuhteiden vuoksi: markkinoiden likviditeettiongelmat, äärimmäinen epävakaus, rajoitettu pääsy Aufortin jalostamoyhteistyökumppaneiden jalometallitileihin, verkko-, tekninen- tai palvelimen toimintahäiriö, tai Aufortista riippumattomat syyt. Jos tapahtuma epäonnistuu tai peruuntuu, Aufort voi ilmoittaa asiakkaalle asianmukaisen syyn epäonnistumiselle tai peruuttamiselle.

Tilillä olevat varat

3.13. Asiakas on Aufortin yhteistyössä jalostamokumppaniensa kanssa asiakkaan puolesta säilyttämän omaisuuden omistaja. Omaisuutta varastoidaan 1 grammasta 1 kilogrammaan harkkoina ja/tai kolikkoina korkean turvallisuustason holveissa Wienissä. Aufort hallinnoi omaisuutta Aufortin ja sen jalostuskumppaneiden välisten ehtojen mukaisesti. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että osoitetun jalometallitilin, tässä tapauksessa Aufortin, asiakas voi olla vakuudeton velkoja, mutta tili on täysin fyysisten jalometallien takaama. Aufort pyrkii pitämään holveissa vähintään saman määrän jalometalleja kuin mitä asiakastileillä on.

3.14. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilillä olevan omaisuuden määrä antaa asiakkaalle oikeuden tähän määrään fyysisiä jalometalleja, jos asiakas maksaa haluamansa harkon tai kolikon tuotantomaksun, palvelumaksun ja toimitusmaksun asiakkaan sijainnista riippuen.

3.15. Asiakas valtuuttaa Aufortin toimimaan asiakkaan edustajana asiakkaan omaisuuden säilytyksen järjestämisessä asianomaisten rahti- ja holviyhtiöiden kanssa. Aufort vahvistaa asiakkaalle, että se on varmistanut kaikki asiaankuuluvat turvallisuustoimenpiteet valittujen holvi- ja rahtioperaattoreiden kanssa tehdyissä sopimuksissa. Aufort vahvistaa, ettei se käytä säilytykseen ja kuljetukseen enempää urakoitsijoita kuin on tarpeen asiakkaan varojen käytännöllisen ja järkevän varastoinnin, kuljetuksen ja asiakkaan omaisuuden likviditeetin varmistamiseksi.

3.16. Aufort varaa oikeuden rajoittaa tai jäädyttää mitä tahansa asiakkaan tilillä olevaa omaisuutta, jos asiakas ei noudata sovellettavia lakeja sekä rahanpesun tai terrorismin rahoituksen vastaisia käytäntöjä. Aufortilla on myös oikeus rajoittaa tai jäädyttää asiakkaan omaisuutta lainvalvontaviranomaisten laillisesta pyynnöstä. Rajoitus tai jäädyttäminen voi estää asiakasta pääsemästä käsiksi asiakkaan omaisuuteen, suorittamasta maksuja, nostamasta omaisuutta asiakkaan tililtä, jne. Jos mikään sovellettava laki ja/tai lainvalvontaviranomaisten määräys ei sitä estä, Aufort ilmoittaa asiakkaalle tästä keskeytyksestä niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.

Omaisuuden nosto

3.17. Asiakas voi nostaa tililtä varoja milloin tahansa 1 grammasta 100 grammaan jalometallia. Mikäli asiakas haluaa nostaa pienemmän määrän jalometallia/jalometalleja kuin hänellä on tilillä, asiakas valtuuttaa Aufortin jakamaan suuremmat jalometallit pienemmiksi, jotta halutun kokoisia jalometalleja voidaan nostaa. Aufortilla on oikeus päättää, millaisia jalometalleja holvissa säilytetään, optimoidakseen varastointi- ja toimituskustannukset. Nostoon kohdistuu maksuja, jotka löytyvät alustan osioista Nosto ja Hinnoittelu.

3.18. Asiakas voi noutaa kultaa, hopeaa ja lahjoja Aufortin toimistosta, joka sijaitsee Tallinnassa, Viru väljak 2, Tallinna 10111, Viro. Toimitus tulee noutaa 5 arkipäivän kuluessa maksu- ja noutovahvistussähköpostin vastaanottamisesta. Mikäli asiakas ei nouda tuotteita 5 arkipäivän kuluessa, voidaan periä lisämaksu 6. arkipäivästä alkaen.

3.19. Asiakas voi käyttää myös toimitusta (pakettiautomaatti tai kuljetusyritys, riippuen saatavuudesta asiakkaan toimitusmaassa). Toimituskulut lisätään asiakkaan sijainnin mukaan. Saatuaan asiakkaan maksun Aufort lähettää toimituksen asiakkaan toimitusosoitteeseen mahdollisimman pian. Normaalioloissa toimitusaika vaihtelee 2–7 arkipäivän välillä riippuen asiakkaan toimitusmaasta. Kaikki Aufortin lähettämät lähetykset ovat täysin vakuutettuja. Lähetysvakuutus on olennainen osa kuljetuspalvelua. Kaikki toimitukseen liittyvät maksut löytyvät alustan Hinnoittelu-osiosta.

3.20. Aufort voi pyytää asiakasta toimittamaan lisää henkilö- tai yritystietoja sekä toimittamaan asiakirjat ja todisteet varojen lähteestä.

3.21. Aufort voi kieltäytyä toteuttamasta tapahtumaa markkinoiden rajoitetun likviditeetin, Aufortin jalostamokumppaneiden rajoitetun pääsyn, sekä verkko-, teknisten tai palvelinhäiriöiden vuoksi. Jos tapahtuma epäonnistuu tai peruutetaan, Aufort ilmoittaa siitä asiakkaalle.4. Tilin turvallisuus

4.1. Asiakas on vastuussa elektronisen laitteensa sekä tietoturvatietojensa suojaamisesta estääkseen luvattoman pääsyn tililleen. Asiakkaan tulee pitää tietoturvatiedot aina turvassa.

4.2. Asiakas ei saa koskaan jakaa kirjautumistietojaan, kuten salasanaa tai kaksivaiheista todennuskoodia (2FA) kolmansille osapuolille. Aufort ei koskaan kysy asiakkaalta kirjautumistunnuksia.

4.3. Aufort ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten aiheuttamista mahdollisista menetyksistä, joita asiakas voi kärsiä tilin kirjautumistietojen vaarantumisen vuoksi. Aufort ei myöskään ole vastuussa vahingoista tai keskeytyksistä, jotka aiheutuvat tietokoneviruksista tai muista haittaohjelmista, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan tietokoneeseen, tablettiin tai puhelimeen, jota asiakas käyttää alustalle ja tilille kirjautumiseen.

4.4. Mikäli asiakas epäilee, että tili tai hänen kirjautumistietonsa ovat vaarantuneet tai jos asiakas tulee tietoiseksi mahdollisesta petoksesta tai muusta asiakkaaseen tai Aufortiin vaikuttavasta turvallisuusriskistä (”turvallisuusriski”), on asiakkaalla velvollisuus ilmoittaa siitä Aufortille välittömästi.

4.5. Jos turvallisuusriskistä ei ilmoiteta nopeasti, se voidaan ottaa huomioon Aufortin päättäessä asian asianmukaisesta ratkaisusta.

4.6. Aufort takaa, että sillä on kaikki oikeudet tarjota palveluita, ja Aufort pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin suojelemaan alustan turvallisuutta ja eheyttä.5. Tilin rajoittaminen, jäädyttäminen ja lopettaminen 

5.1. Aufort voi hylätä tai keskeyttää tapahtuman, jota Aufort ei ole vielä vahvistanut. Aufortilla on myös oikeus rajoittaa, keskeyttää tai lopettaa asiakkaan pääsy johonkin tai kaikkiin Aufortin tarjoamiin palveluihin, ja se voi myös deaktivoida tilin, jos:
5.1.1 Aufort epäilee rahanpesua, terrorismin rahoitusta, petoksia tai muuta talousrikosta;
5.1.2. Aufort epäilee, että tapahtumaa käytetään vilpillisesti tai luvattomasti;
5.1.3. se on velvollinen tekemään niin lain, asetuksen tai muun tuomioistuimen määräyksen tai muun viranomaisen määräyksen mukaan, jonka alainen Aufort on millä tahansa lainkäyttöalueella;
5.1.4. Aufort epäilee, että asiakas on rikkonut Aufortin kiellettyjä maita koskevaa linjausta;
5.1.5. Aufort epäilee, että asiakas rikkoo tätä sopimusta;
5.1.6. Aufortin mainetta on suojeltava.

5.2. Tilin rajoittaminen johtaa Aufortin tarjoamien palvelujen tietyn osan tai osien käyttöoikeuden menettämiseen tilapäisesti tai pysyvästi. Tilin jäädyttäminen johtaa useimpien palveluiden käyttöoikeuden tilapäiseen menettämiseen. Tilin sulkeminen johtaa kaikkien palvelujen käyttöoikeuden pysyvään menettämiseen. Rajoituksen, jäädytyksen tai irtisanomisen seurauksena asiakkaan pääsy tilille ja omaisuuden nosto voi viivästyä tai se voidaan evätä.

5.3. Aufortilla on myös oikeus kieltäytyä suorittamasta tapahtumaa, jos tilillä ei ole riittävästi omaisuutta.

5.4. Jos Aufort kieltäytyy suorittamasta tapahtumaa tai rajoittaa, jäädyttää tai lopettaa asiakkaan tilin, Aufort ilmoittaa asiakkaalle tapahtuman syyt sekä menettelytavan toimenpiteeseen johtaneiden virheiden korjaamiseksi. Aufortilla ei ole velvollisuutta antaa asiakkaan suorittaa tapahtumaa uudelleen samaan hintaan tai samoilla ehdoilla kuin hylätty, peruutettu tai estetty tapahtuma.

5.5. Asiakas ymmärtää, että Aufortin päätös ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien asiakkaan tilin pääsyn rajoittaminen, jäädyttäminen tai lopettaminen, voi perustua luottamuksellisiin tietoihin, jotka ovat olennaisia Aufortin riskienhallinnan ja suojausprotokollien kannalta. Asiakas hyväksyy, että Aufortilla ei ole velvollisuutta paljastaa asiakkaalle tietoja riskienhallinnastaan ja turvatoimistaan.

5.6. Jos tämä sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä, ellei sovellettava lainsäädäntö, oikeuden määräys tai muu määräys, jonka alainen Aufort on millä tahansa lainkäyttöalueella, sitä estä, Aufort voi ilmoittaa asiakkaalle asiasta kuukautta etukäteen, mutta ei ole velvollinen tekemään niin. 

5.7. Jos Aufort rajoittaa, keskeyttää tai lopettaa asiakkaan tilin käytön mistä tahansa syystä, Aufort varaa oikeuden vaatia asiakasta suorittamaan selvitysmenettelyt uudelleen ja pyytää lisäasiakirjoja ennen kuin se antaa asiakkaan siirtää tai nostaa varoja tililtä.

5.8. Aufort ei takaa, että alusta tai mitkään palvelut tai niiden osat ovat aina asiakkaan saatavilla tai hänen käytettävissään.6. Immateriaaliomaisuus

6.1. Kaikki alustaa ja siihen liittyviä palveluita sekä kaikkea sen välittämiä tietoja, mukaan lukien asiakkaan alustan käyttö, koskevat oikeudet ovat Aufortin yksinomaista omaisuutta.

6.2. Tavaramerkit, kuten ”Aufort” ja ”AufortGold”, ovat virallisia tavaramerkkejä, jotka Aufort on rekisteröinyt. Mitään asiakkaan alustalta löytämiä merkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja tavaramerkkejä ei saa käyttää julkisesti paitsi Aufortin nimenomaisella kirjallisella luvalla, eikä niitä saa käyttää millään tavalla, joka saattaa aiheuttaa sekaannusta kuluttajien keskuudessa, tai millään tavalla, joka halventaa Aufortia tai saattaa Aufortin huonoon valoon.7. Maksut ja provisiot

7.1. Aufort voi periä asiakasmaksuja, kuten palvelumaksun, tuotantomaksun, nostomaksun, varastointimaksun, toimitusvakuutusmaksun sekä muita mahdollisia maksuja. Kaikki toimitukseen liittyvät maksut löytyvät alustan ”Hinnoittelu”-osiosta.

7.2. Kaikki maksut näkyvät myös tuotekuvauksessa ja ostoprosessin aikana ostoskorin yhteenvedossa. Aufort varaa kuitenkin oikeuden jakaa asiakkaan kanssa kaikki odottamattomat kulut (syistä, joihin se ei voi vaikuttaa), kuten kohonneet varastointikustannukset, tullimaksut ja muut vastaavat odottamattomat kustannusten nousut. Asiakas näkee ostoksen kokonaishinnan ennen tilauksen vahvistamista.

Palvelumaksu

7.3. Jokaiseen osto-, myynti- tai nostotapahtumaan sovelletaan palvelumaksua, joka vaihtelee tuotteesta riippuen. Palvelumaksu näkyy tuotteen lopullisessa näkymässä ennen sen lisäämistä ostoskoriin. Palvelumaksu näkyy myös ostoskorin yhteenvedossa.

Tuotantomaksu

7.4. Tuotantomaksu koskee kultaa ja hopeaa markkinahinnan, palvelumaksun ja toimitusmaksun lisäksi.

7.5. Omaisuuden nostaminen tililtä 1 grammasta 1 kiloon harkkoina tai kolikkoina edellyttää tuotantomaksun ja palvelumaksun maksamista.

Varastointimaksu  

7.6. Omaisuudesta peritään varastointimaksu, jolla katetaan käsittelystä, turvallisesta varastoinnista, säilytyksestä, kolmannen osapuolen valvonnasta ja vakuutuksista aiheutuvat kulut. Varastointimaksut lasketaan päivittäin ja vähennetään asiakkaan tililtä kuukausittain.

Toimitusmaksu

7.7. Kultaa tai hopeaa ostettaessa tai omaisuutta tililtä nostettaessa peritään toimitusmaksu. Toimitusmaksu riippuu asiakkaan toimitusmaasta. Lähetysvakuutus lisätään toimitusmaksuun ja on olennainen osa kuljetuspalvelua.

7.8. Aufort pidättää oikeuden muuttaa maksuja milloin tahansa.8. Vakuutus

8.1. Aufort varmistaa, että Aufortin tai Aufortin jalostamokumppaneiden holveissa säilytettävä kulta on asianmukaisesti ja riittävästi vakuutettu varkauden ja vaurioiden varalta fyysisen jalometalliteollisuuden hyväksymien vakuutusstandardien mukaisesti, lukuun ottamatta (mutta ei rajoittuen) ylivoimaisia esteitä, kuten terrorismi, luonnonilmiöt ja sisällissota. Vakuutusmaksu sisältyy varastointimaksuun.

8.2. Jos asiakas ostaa kultaa tai hopeaa tai nostaa omaisuutta fyysisinä harkkoina tai kolikkoina, toimituksista peritään toimitusmaksu ja vakuutusmaksu.9. Tietosuoja

9.1. Asiakas hyväksyy, että Aufort voi käsitellä asiakkaan henkilötietoja, jotka asiakas on toimittanut Aufortille. Aufort käsittelee näitä tietoja Aufortin tietosuojakäytännön mukaisesti.

9.2. Ennen kuin asiakas toimittaa henkilötietoja Aufortille, asiakas vahvistaa, että hän on lukenut ja ymmärtänyt tietosuojakäytännön, joka löytyy alustalta.

9.3. Asiakas luovuttaa Aufortille muita henkilötietoja kuin itseään koskevia henkilötietoja noudattaen kaikkia soveltuvia tietosuojalakeja, ja nämä tiedot ovat tarkkoja, ajantasaisia ja oleellisia jakamishetkellä.

9.4. Jos Aufort päivittää tietosuojakäytäntöä ja/tai sopimusta, asiakas on velvollinen lukemaan sen ja hyväksymään sen jatkaakseen Aufortin tarjoaman alustan ja palveluiden käyttöä. Jos asiakas kieltäytyy hyväksymästä päivityksiä, asiakkaan tili suljetaan.

9.5. Asiakkaalla on oikeus sulkea tilinsä milloin tahansa. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä Aufortille kirjallisesti.

9.6. Ennen tilin sulkemista asiakas on velvollinen realisoimaan kaikki tilillä olevat varat.10. Sekalaiset asiat

10.1. Tämä asiakirja ei anna sijoitussuosituksia tai tarjousta tuotteiden ostosta tai myynnistä. Tämä asiakirja ei ehdota jalometallien odotettua arvoa tai minkäänlaista sijoitusstrategiaa.

10.2. Mikään tässä sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita mitään vastuuta siltä osin kuin sellaista vastuuta ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavien säännösten perusteella. Tämä ei millään tavalla anna suurempia oikeuksia kuin asiakkaalla muuten lain mukaan olisi.

10.3. Aufort ei ole vastuussa seuraavista asioista:
10.3.1. mahdollinen liikearvon, maineen tai mahdollisuuden menetys; 
10.3.2. mahdollinen tulojen tai voittojen menetys; 
10.3.3. mahdollinen odotettujen säästöjen menetys tai tietojen menetys tai vioittuminen;
10.3.4. mahdolliset menetykset tai vahingot, jotka johtuvat tämän sopimuksen rikkomisesta asiakkaan puolelta;
10.3.5. mahdolliset menetykset tai vahingot, jotka johtuvat asiakkaan tai kenen tahansa käyttäjän virheestä syötettäessä asiakkaan tietoja alustalle tai muuten käsiteltäessä asiakkaan tietoja alustan yhteydessä tai mistä tahansa muusta asiakkaan tai käyttäjän virheestä tai mistä tahansa asiakkaan laitteiston, alustan tai internetin viasta tai toimintahäiriöstä.

10.4. Aufortin vastuu kaikista yksittäisistä vaateista tai toisiinsa liittyvien vaatimusten sarjoista, jotka koskevat tappioita, kustannuksia, velkoja tai kuluja, joita asiakkaalle voi koitua Aufortin tämän sopimuksen rikkomisesta tai sen yhteydessä, rajoittuu tilillä olevan omaisuuden kokonaisarvon enimmäisarvoon asiaankuuluvan vaatimuksen esittämishetkellä.

10.5. Asiakas ei missään olosuhteissa esitä minkäänlaisia vaatimuksia Aufortin johtajia, virkamiehiä, työntekijöitä, urakoitsijoita tai edustajia vastaan, jos tällaiset vaatimukset johtuvat tämän sopimuksen kohteesta tai liittyvät siihen.

10.6. Aufortin ei katsota rikkoneen tätä sopimusta, jos toimintahäiriö tai viivästys johtuu syistä, jotka eivät ole Aufortin kohtuullisessa hallinnassa, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, sota, katastrofi, luonnonilmiöt, sähkökatko, viestintäpalvelujen tai -verkkojen vika, lakko, sabotaasi, tietokonevirus, hakkerointi, levottomuudet tai kiistat, asiakkaan tai minkä tahansa kolmannen osapuolen toimet tai laiminlyönnit, mukaan lukien kansalliset ja/tai ylikansalliset valtion virastot tai elimet ja tuomioistuimet. 

10.7. Alusta ja palvelut tarjotaan asiakkaalle yksinomaan asiakkaan eduksi ja käyttöön tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Aufort ei ole millään tapaa vastuussa kolmansille osapuolille, jotka saavat pääsyn alustalle asiakkaan toiminnan tai laiminlyönnin seurauksena tai muuten. Asiakas sitoutuu vapauttamaan Aufortin ja Aufortin tytäryhtiöt sekä näiden yritysten virkailijat, edustajat, johtajat, työntekijät, urakoitsijat ja neuvonantajat vastuusta kaikkien velkojen, kustannusten, vaatimusten, tappioiden, kulujen (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen oikeudenkäyntikulut) ja vahinkojen suhteen, jotka johtuvat kolmannen osapuolen Aufortia, Aufortin tytäryhtiöitä ja sen tai niiden johtajia ja työntekijöitä vastaan esittämistä vaatimuksista tai niihin liittyvistä vaateista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, minkä tahansa kolmannen osapuolen vaatimukset, joilla on pääsy alustasta tai siihen liittyvistä palveluista saatuihin tietoihin. 

10.8. Aufort voi siirtää tai luovuttaa mitä tahansa tästä sopimuksesta johtuvia Aufortin oikeuksia ja velvoitteita mille tahansa osapuolelle milloin tahansa, mutta tämä ei vaikuta asiakkaan oikeuksiin tai Aufortin tämän sopimuksen mukaisiin velvoitteisiin. Asiakas ei kuitenkaan saa siirtää tai luovuttaa mitään tämän sopimuksen mukaisia asiakkaan oikeuksia tai velvollisuuksia toiselle osapuolelle, paitsi asiakkaan kuolemantapauksessa, jolloin oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät viralliselle seuraajalle.

10.9. Aufort voi milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta keskeyttää alustan tai siihen liittyvien palvelujen tarjoamisen asiakkaalle kokonaan tai osittain välittömästi, jos jokin edellä kuvatuista ylivoimaisista esteistä ilmenee, jos lainsäädäntö tai voimassa olevat asetukset niin vaativat, jos alustalle tai siihen liittyvälle infrastruktuurille suoritetaan suunniteltuja tai suunnittelemattomia huoltotoimenpiteitä tai päivityksiä, jos asiakas jollain tapaa rikkoo tätä sopimusta ja/tai jos asiakas toimii vahingollisesti tai mahdollisesti vahingollisella tavalla alustan, Aufortin tai muiden asiakkaiden kannalta. 

10.10. Asiakas sitoutuu korvaamaan Aufortille, Aufortin tytäryhtiöille sekä yhtiöiden johtajille, työntekijöille, virkamiehille, edustajille, urakoitsijoille ja neuvonantajille pyynnöstä kaikki vaatimukset, tappiot, vastuut, kustannukset, kulut ja vahingot, jotka johtuvat tämän sopimuksen rikkomisesta tai liittyvät sopimuksen rikkomiseen Aufortin toimesta.

10.11. Ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä, tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja korvauskeinot täydentävät laissa säädettyjä oikeuksia tai korvauskeinoja eivätkä sulje pois niitä.

10.12. Tähän sopimukseen ja kaikkiin riitoihin tai vaatimuksiin, jotka johtuvat sopimuksesta tai liittyvät siihen tai sen aiheeseen tai muotoiluun (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaatimukset), sovelletaan yksinomaan Viron tasavallan lainsäädäntöä ilman viittausta sen lainvalintasääntöihin.

10.13. Kaikki sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätemättömyydestä johtuvat tai siihen liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, kaikki sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätemättömyydestä johtuvat tai siihen liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan Harjun lääninoikeudessa (Viro) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena.